РИОСВ-Русе представи проектът „Събирай – рециклирай“ в ДГ № 5 „Незабравка“, ДГ № 7 „Васил Левски“ в град Разград  и ДГ „Осми март“ в село Дянково през октомври. В групи от прeдучилищен етап на образование в детските зеведения е изнесена презентация за ползите от разделното събиране на отпадъците от опаковки за природата и човека. Всяко заведение получи комплект, съдържащ три цвята контейнери, обозначени със символа за рециклиране, стикери и карти за игра на предмети, които трябва да се изхвърлят в съответния цвят кош, както и указателно табло. Тъй като Община Разград има сключен договор с „Екобулпак България“ АД, от дружеството предоставиха безвъзмездно на децата игри за колективно забавление, брошурки и индивидуални магнитчета, с пожелание всеки ден да полагат малко усилие, за да пазят заобикалящата ги среда чиста и приветлива.

С проекта „Събирай – рециклирай“ инспекцията участва в националната програма „Mладежи за околната среда” на Министерството на околната среда и водите. Подобни инициативи бяха реализирани по-рано тази година в детски заведения в областните градове Русе и Силистра.