От вчера стартира проект на КНСБ „Ние също можем“, чиято основна цел е подобряване достъпа до пазара на труда на безработни лица от групи в неравностойно положение, чрез повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията им с цел подобряване пригодността им за последваща заетост, съобщиха от местната структура на синдикалната организация.

За Разградска област ще бъдат включени 45 безработни лица от целевите групи, които ще бъдат обучавани по професия „Социален асистент (подпомагане на възрастни)“- 300 учебни часа, като преди това ще преминат и обучение по ключова компетентност „Обществени и граждански компетентности-интеркултурно поведение“.

За присъствените дни по време на обучение, те ще получават стипендия. След полагане на изпит, на успешно завършилите ще се осигури заетост за период от 3 месеца.

Проектът се изпълнява съвместно с Дирекция Бюро по труда -Разград. Партньори са Община Разград и Община Лозница.