Продължава асфалтирането на улици по обществената поръчка за текущ ремонт на 15 улици в Разград.

Днес по сигнал на гражданин заместник-кметът Добрин Добрев посети ул. „Дондуков“ в областния град. Заедно с техника по асфалтополагане във фирмата-изпълнител  „Пътно строителство“ Тургай Хюсеинов г-н Добрев установи, че в участък от улицата има пропадане на шосето от предходни ремонтни дейности, а в друг участък бордюрът е много нисък. Двете проблемни места бяха обработени съобразно спецификата си, като пропадналият участък бе запълнен с достатъчно асфалтова смес, за да достигне равнището на останалата част от улицата. Внимателно бе асфалтиран и ниският участък, за да не надвиши бордюра.

Техникът по асфалтополагане съобщи, че вече  са асфалтирани улиците: „Полковник Марков“, „Ахелой“, „Плиска“, „Преспа“, ул. “Околчица – тупик източно от ул. „Добровска“. Днес приключи и ремонтът на ул. „Дондуков“.

Утре започна почистване на двата участъка от ул. „Никола Пенев“, които са предвидени за ремонт – от ул. “Осогово“ до ул. “Връх Свети Никола“ и от ул. “Юмрукчал“ до ул. “Проф. Д.Ненов“; както и на ул. „Емил Димитров“ – от ул. “Проф. Димитър Ненов“ до ул. „Осогово“. След почистването на тези улици започва тяхното асфалтиране.

По тази обществена поръчка предстоят текущи ремонти и на следните улици: ул. “Казанлък – в участъка до Ди Ес Смит България, Автобустранс тупик; ул. “Весела“от ул. “Урал“ до ЖК “Житница“ бл.2; ул. „Брегалница”от ул. “Вардар” до ул. „Струмица“; ул. “Околчица– тупик западно от ул. “Добровска“; улица до Тенис кортове от ул. „Северенбулевард” до паркинга на тенис кортове и ул. “Перистър” от бул.“Бели Лом“ до ул. “Кресна“.

Стойността на текущите ремонти е 302 062,50 лв. без ДДС, според договора те трябва да приключат за 120 дни.

Община Разград призовава гражданите, които живеят на тези улици, да съдействат за по-ефективната работа на ремонтните групи, като в дните, в които ще се асфалтира, паркират колите си в участъци, където в този ден няма ремонти.