Продавачите на плодове и зеленчуци на общинския пазар в Разград получиха днес предпазни шлемове. Те са част от дарението към Общинския кризисен щаб за борба с Коронавируса, което направиха предприемачите Милен Минчев, Никола Николов и Стефан Томов. Общо шлемовете са 400, 200 от тях са раздадени на: полицаите на КПП-тата, служителите в сектор „Български документи за самоличност“, общинските служители, които работят с граждани, служителите в общинските социални услуги. На ОП“Общински пазари“ бяха предоставени 60 шлема, които заместник-кметът Мирослав Грънчаров и директорът на предприятието Айлин Джеляйдинова раздадоха на продавачите, които в този момент бяха на пазара.
Грънчаров и Джеляйдинова информираха продавачите, че от днес, 10 април, се въвежда нова временна организация за посещаване на пазара. Тя е определена на база заповед на Министъра на здравеопазването от 6 април, съгласно която във всеки пазар в страната става задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. Разградският пазар ще има един вход – откъм администрацията на пазара и цветарските магазини – и два изхода: откъм базата на Центъра за работа с деца и чешмата и откъм НАП. Изходът откъм недовършената сграда на МВР ще се използва само от продавачите за зареждане. За спазване на новата организация ще следят служителите от отдел „Опазване на обществения ред“ в Община Разград и от РУ на МВР-Разград.