В рамките на Панаира на киселото мляко се провеждат конкурси, презентации, фолклорно кулинарно шоу и дегустации.
В рамките на Фестивала на народните традиции и художествените занаяти се провежда изложение на майстори на художествените занаяти от цялата страна и чужбина, Детска работилница „Чудесия”, конкурси, дефилета, концерти на фолклорни състави от страната и чужбина и др.
Събитията на Панаира и Фестивала са неразривно свързани в един тридневен празник на територията на град Разград в края на м. юли.
22 юли /Първи ден/

11.30 ч. Откриване на Панаира на киселото мляко пл. „Възраждане” и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти;

10.00-12.00 ч. Детска работилница „Чудесия“–занимания „Опознай
Етнографски музей народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо;
кв. „Вароша“

17.00-19.00 ч. Детска работилница „Чудесия“–занимания „Опознай
Етнографски музей народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо;
кв. „Вароша“
17.30 ч. Открита сцена „Ритмите на Лудогорието”-
градинката пред представяне на любителски фолклорни групи от
Разградска филхармония региона.

19.30 ч. Избор на Кралица на панаира
градинката пред – „Традициите не са това, което бяха”
Разградска филхармония

20.30 ч. Дефиле на художествените колективи
от Разградска филхармония
по ул. „Кирил и Методий“
до пл. „Възраждане”
21.00 ч. Ритуал „Добре дошли, приятели!”
пл. „Възраждане” Концерт на български и чуждестранни фолклорни
художествени колективи;
23 юли /Втори ден/

10.00-12.00 ч. Детска работилница „Чудесия“–занимания „Опознай
Етнографски музей народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо;
кв. „Вароша”

17.00-19.00 ч. Детска работилница „Чудесия“–занимания „Опознай Етнографски музей народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо;
кв. „Вароша”
19.00 ч. Забавно състезание-щафета „Да правим таратор, а
пл. „Възраждане” не терор”;

20.30 ч. Дефиле на художествените колективи;
от Разградска филхармония
по ул. „Кирил и Методий“
до пл. „Възраждане“
21.00 ч. Концерт на български и чуждестранни фолклорни
пл. „Възраждане” художествени колективи;

24 юли /Трети ден/

10.00 ч. Конкурс за детска рисунка „Панаир на киселото
къща-музей мляко” – рисуване на открито;
„Димтър Ненов“

17.00-19.00 ч. Детска работилница „Чудесия“–занимания „Опознай Етнографски музей народните занаяти“ и Игрите на баба и дядо;
кв. „Вароша”
19.00 ч. Открита сцена „Танцувай с нас” – демонстрация на
пл. „Възраждане” клубовете по танци и възможност за гражданите и гости на града да научат български хора
20.30 ч. Дефиле на художествените колективи и клубовете
от Разградска филхармония по танци;
по ул. „Кирил и Методий“
до пл. „Възраждане“
21.00 ч. Концерт на български и чуждестранни фолклорни
пл. „Възраждане” художествени колективи;
Закриване на Панаира;
Фойерверки и илюминации;
Със съдействието на Националната телевизия КИС 13-Русе, вечерните концерти ще се излъчват пряко по техния телевизионен канал, както и в интернет на сайта на Община Разград www.razgrad.bg