17 базови станции на мобилни оператори, от които 3 разположени в близост до детски и учебни заведения и 14 базови станции в околна среда са проверени през 2017 година, съобщават от Регионалната здравна инспекция в Разград. Общо регистрираните обекти източници на нейонизиращи лъчения в Лудогорието са 110.

На мониторинг са били подложени Базова станция на „Мобилтел“ ЕАД, разположена на покрива на жилищен блок ул. „Бели лом” №36, гр. Разград, Базова станция № VN4741C на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на Ученическо общежитие, ул. „Дружба” №33, Базова станция №4969 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на Читалище „Пробуда-1936”, ул. „Ал. Стамболийски”, с. Сеслав, Базова станция №4798 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на 16 жилищен блок , ул. „Перистър” №3 , гр. Разград, Базова станция №RAZ003 на „Булсатком“ ЕАД, разположена на покрива на блок №25,вх.8, ж.к. „Орел” гр. Разград, 3. Базова станция №4740 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на 8 етажен блок №17,вх.3, ж.к. „Орел” гр. Разград, Базова станция №4520 на „Космо България Мобайл“ ЕАД, разположена на покрива на 8 етажен блок блок №5,вх.2, ж.к. „Орел” гр. Разград, Базова станция №4683 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на 11 етажен блок, ул. „Свети Климент” №50, гр. Разград, Базова станция №4700 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на жил.сграда ул. „Велес” №4, гр. Разград, Базова станция №4497 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на бл. „Нарцис”, ул. „Варна“ №2,вх.А и Б, гр. Разград, Базова станция №4941 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на жил. сграда, ул. „Алабин“ №3, с.Гецово, Базова станция №TGV 0051 на „Космо България Мобайл“ ЕАД, разположена на покрива на Културен дом, ул. „Дружба” №21, гр. Лозница, Базова станция VN 4758 на „БТК“ ЕАД, разположена на покрива на 6 етажен блок №2,вх.Д, ж.к. „Васил Априлов”, гр. Исперих, Базова станция №4536 на „Космо България Мобайл“ ЕАД, разположена на покрива на 9 етажен блок „Диана”, вх.2, ул. „Стефан Караджа”,№18, гр. Исперих, Базова станция №4623 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на жилищен блок „Комсомолец”, ул. „Освобождение” №89, гр. Завет, Базова станция №4868 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на 5 етажен блок „Русалка”, вх.2, ул. „Осми март” №10, гр. Кубрат, Базова станция №4937 на „Теленор България“ ЕАД, разположена на покрива на 7 етажен блок, ул. „Цар Освободител” №18, гр. Кубрат .

От представените резултати от измерванията на базови станции за мобилна комуникация на територията на област Разград се вижда, че измерените стойности съответстват на нормативните изисквания.

Обследваните антени на мобилни оператори не представляват здравен риск за населението, живеещо в близост до тях. От здравната инспекция уточняват още, че до края на октомври при тях не са постъпвали жалби и сигнали от граждани.