На 19.09.2019 г. от 11:00 часа в зала 308 в сградата на Община Разград в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс и Решение на ЦИК № 1029-МИ от 10.09.2019 г. и Решение № 14-МИ от 11.09.2019 г. на ОИК – Разград се проведоха консултации за сформиране на съставите на СИК на територията на община Разград за произвеждане на насрочените на 27 октомври 2019 г. избори за общински съветници и за кметове.
В консултациите участваха представители на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание – Партия ГЕРБ, Коалиция „БСП за България”, Коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“, Партия ДПС и Партия „Воля“, както и представител на Коалиция „Демократична България – обединение“, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена.
Със Заповед № 1043 от 02.09.2019 г. на кмета на Община Разград са образувани 70 избирателни секции на територията на общината, в които съобразно броя на избирателите ОИК – Разград със свое Решение № 14-МИ от 11.09.2019 г. е определила броя на членовете на всяка СИК, съответно – 8 секции с по 5 члена; 9 секции с по 7 члена и 53 секции с по 9 члена и общ брой – 580.
На консултациите се постигна съгласие и между партиите и коалициите бяха разпределени определените с Решение № 14-МИ от 11.09.2019 г. на ОИК – Разград ръководни места, както следва:

Партия/Коалиция Ръководни места в СИК
Председател на СИК Заместник-председател на СИК Секретар на СИК Общ брой
Партия ГЕРБ 24 23 23 70
Коалиция „БСП за България” 23 23 24 70
Партия ДПС 9 9 9 27
Коалиция „Обединени патриоти“ 10 10 10 30
Партия „Воля“ 4 5 4 13
Общо: 70 70 70 210

Постигнато бе и съгласие по отношение на разпределението на ръководните места в 70-те секции, образувани на територията на Община Разград.

Разпределението на членовете във всяка от 70-те СИК бе извършено съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и Приложението към Решение на ЦИК № 1029-МИ от 10.09.2019 г. – Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. (без съставите на ПСИК).