Днес в Областна администрация Разград се проведе работна среща, във връзка с прилагането на Наредба № 15/08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, съобщиха от пресслужбата на областна администрация.
Срещата бе председателствана от Областния управител Манол Кившанов. На нея присъстваха представители на ОД “Безопасност на храните”, гр. Разград, Общинска служба по земеделие, Областен браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието, представители на общинските администрации, пчелари и арендатори.
Г-жа Румяна Маринова – Главен инспектор „Растителна защита” към ОДБХ представи изискванията в Закона за защита на растенията и Наредба № 15/08.04.2004 г. Тя допълни още, че за миналата стопанска година в областната дирекция са подадени 110 уведомителни писма за наземно пръскане и 2 за въздушно, и няма жалби за подмор на пчели.
Г-жа Анета Нецова – Началник на Общинска служба по земеделие, гр. Разград запозна присъстващите с актуални въпроси, относно дейността на Постоянните комисии към общините за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне. Тя подчерта, че за миналата стопанска година, в област Разград, регистрираните като земеделски стопани пчелари са 270. Към 28.02.2016 г. техният брой е нараснал на 291. В Министерството на земеделието и горите се разработва оповестителна система за бързо оведомяване на пчеларите за предстоящо третиране с препарати за растителна защита, допълни още г-жа Нецова.

Председателят на Областния браншови пчеларски съюз „Лудогорска пчела“, г-н Славейко Рашев представи изискванията за регистриране и настаняване на пчелните семейства в Закона за пчеларството. Той призова арендаторите да използват щадящи пчелите препарати, особено при пръскане на рапица.
Позицията на арендаторите беше представена от г-н Пламен Томов – представител на Сдружение на зърнопроизводителите от Лудогорието и Управител на „Вулпен” ООД, град Разград. Според него големите арендатори и пчеларите са в добър диалог. Проблем представляват малки земеделски стопани, които не винаги спазват правилата за уведомяване на пчеларите.
Д-р Балтаджиев, представител на община Разград посочи, че на територията на община Разград почти няма нерегистрирани пчелари, благодарение на активната разяснителна кампания от страна на общината.
Присъстващите изразиха общо мнение, че ежегодните срещи при Областния управител са особено полезни за добрия диалог между арендаторите, пчеларите и институциите.