Свикано бе заседание на Постоянната областна епизоотична комисия на Област Разград, във връзка със Заповед № РД 11-966/11.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ проф. д-р Паскал Желязков, с която се регламентира населването на свине в животновъдни обекти, тип лично стопанство.

Заседанието беше открито и водено от заместник областния управител Евгени Драганов, а на него, освен членовете на комисията, присъстваха и представители на общини на територията на областта.

Д-р Юлиян Йорданов – началник отдел „ЗЖ“ в ОДБХ – Разград запозна присъстващите със заповедта на Изпълнителния директор на БАБХ, съгласно която в обектите, регистрирани по реда на чл. 137, ал. 11 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, намираща се в радиус от 10 км. около индустриални ферми, населването на свине следва да се извърши след 01 септември 2020 г. и след разрешение от БАБХ. Дo 01 ceптeмвpи 2020 г. ce paзpeшaвa нaceлвaнeтo cъc cвинe нa живoтнoвъдни oбeĸти в нaceлeни мecтa, нaмиpaщи ce извън paдиyca oт 10 ĸм. oĸoлo индycтpиaлнитe фepми. Haceлвaнeтo тpябвa дa ce извъpшвa c ĸacтpиpaни и индивидyaлнo идeнтифициpaни cвинe c пpoизxoд oт живoтнoвъдни oбeĸти зa oтглeждaнe нa cвинe в индycтpиaлни фepми и фaмилни фepми. Πpи ycтaнoвявaнe нa нapyшeния пo вpeмe нa пpoвepĸитe, oт cтpaнa нa Oблacтнa диpeĸция пo бeзoпacнocт нa xpaнитe щe бъдaт пpeдпpиeмaни мepĸи cъглacнo aдминиcтpaтивнo-нaĸaзaтeлнитe paзпopeдби c oглeд peгиcтpaция нa oбeĸтитe и идeнтифиĸaция нa живoтнитe. На регистрация „животновъден обект – лично стопанство“ подлежат не само обектите с прасета за угояване, но и с всички останали селскостопански животни – едри преживни, дребни преживни, еднокопитни, зайци и птици.

Д-р Йорданов запозна участниците в заседанието и със заповед РД 11-1130/29.05.2020 г. на Изпълнителния директор на БАБХ, съгласно която директорите на ОДБХ следва да извършат в срок до 30 юни проверки на всички лични стопанства за отглеждане на свине от наличните в дирекциите списъци, чиито собственици са получили финансова помощ за почистване и дезинфекция, във връзка с извършено доброволно клане на прасета за угояване за лични нужди, за спазване на подписаната от тях декларация за ненаселване на стопанството с прасета и които към датата на настоящата заповед не са подали заявление за регистрация на стопанствата по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Съгласно заповедта трябва да се проведат заседания на общинските епизоотични комисии с присъствие на кметовете на населените места в съответната община, на които да се възложи на кметовете да организират проверки на територията на управляваната от тях населени места за наличие на лични стопанства, в които се отглеждат свине без собствениците им да са подали заявление за регистрация на стопанствата по чл. 137 от ЗВД.

В тази връзка д-р Драмалиев – директор на ОДБХ  Разград информира, че във връзка със заповедта на директора на БАБХ са посетени 204 животновъдни обекта на стопани, които са получили обезщетение от 300 лв. за дезинфекция.  От тях 132 са подали заявление за регистрация, а 69 стопани са заявили желание да не отглеждат прасета. От представената информация стана ясно, че са посетени населените места около „Агротайм“ ЕООД – Исперих – най-големия свинекомплекс в областта.

„В с. Свещари и Исперих има регистрирани обекти, но не са населени с прасета. Предстои да се посетят още няколко населени места в община Исперих. Проверките продължават до края на месеца“, допълни д-р Драмалиев.

Той информира още, че на кметовете на 132 населени места на територията на областта ОДБХ са изпратили комплект документи за регистрация на стопанствата, както и изискванията за тези обекти. Необходимо е кметовете да ги популяризират сред населението. „Африканската чума по свинете я има и ще я има докато има диви прасета. Въпросът е как да защитим големите свинеферми и личните стопанства. Това може да стане само, ако всички си вършим работата, съгласно ЗВД. Апелирам кметовете на населените места ни информират за наличие на нерегистрирани прасета. При установяване на нарушения по време на проверките, от страна на ОДБХ ще бъдат предприемани мерки, съгласно административно-наказателните разпоредби с оглед регистрация на обектите и идентификация на животните“, допълни д-р Драмалиев.

Директорът на ОДБХ – Разград информира още, че на територията на областта са завършили прегледите на пчелните семейства. Проверени са 74233 пчелни семейства, като 3934 са отпаднали, поради наличие на заболявания.

Д-р Драмалиев благодари на Областния управител, на кметовете на общините и земеделските производители, които си вършат стриктно работата и не са допуснали голямо измиране на пчелите.

Във връзка с предстоящата жътва на ечемик, представителят на ОД „Земеделие“ информира, че се изготвят писма до кметовете на населените места за спазване на мерките за пожаробезопасност.

След проведената дискусия и изказаните мнения и предложения, Областната епизоотична комисия взе решение, общинските епизоотични комисии да проведат заседания до края на месец юни, на които да се възложи на кметовете да организират проверки на територията на управляваните от тях населени места за наличие на лични стопанства, в които се отглеждат свине без собствениците им да са подали заявление за регистрация на стопанствата по чл. 137 от ЗВД.