Проведено беше заседание на Постоянната областна епизоотична комисия в област Разград. Заседанието беше открито от Областния управител Гюнай Хюсмен, който поиска членовете на комисията да го запознаят с актуалната епизоотична обстановка. Представителите на компетентните институции съобщиха за няколко нови случая на наличие на зараза с африканска чума при отстреляни диви прасета – в землищата на село Здравец и село Владимировци, община Самуил, в землището на село Гецово, община Разград, в землищата на село Глоджево и град Цар Калоян – в пограничната зона с област Русе, в землището на село Миладиновци – в пограничната зона с област Търговище. Направен беше извод, че това може да се дължи на миграцията на животни от други области и че се вземат всички необходими мерки за неразпространяване на болестта. Директорът на Областна дирекция „Безопасност на храните” в град Разград Илиян Драмалиев информира участниците в заседанието, че на 20 декември 2019 г. е взел участие в организирана в град София от Министерството на земеделието, горите и храните конференция на тема „Класическата чума”. В събитието са взели участие представители на отговорни институции и на ловно-рибарски дружества. На форума са направена констатация, че обстрелът на диви свине върви по-бавно от планираните темпове (достигнати 30% при планирани 80% на база на таксацията) и е било съобщено, че в новите наредби ще бъде регламентирано изграждане на външна ограда около големи свинекомплекси, която да отстои на 500 метра от животновъдния обект. Заместник областния управител Евгени Драганов напомни, че по Програмата за развитие на селските райони, ще бъдат обявени мерки за подпомагане на предпазните мерки на свинекомплексите, като например изграждане на инсинератори в границите на животновъдните обекти. Той заяви, че колкото по-малко прасета има в задния двор, толкова по-малка е опасността за големите свинекомплекси. Обявено бе, че в област Разград, изискванията в тази насока, вече са изпълнени. Напомнено беше, че ловците трябва да съобщават компенетните органи, ако намерят умряло диво прасе и да дават за проби отстреляните от тях диви свине. Представителят на община Самуил съобщи, че са подали информация на Басейнова дирекция „Дунавски район”, гр. Плевен за терен за загробване на заразени животни. В края на заседанието Евгени Драганов отправи препоръка на Областно пътно управление Разград след празниците да се вземат мерки за почистване на съоръженията за отпадъци, намиращи се на отбивките на главните пътища. Директорът на пътно управление Разград Людмил Янев, че ще бъдат предприети действия в тази насока и че табелите, съобщаващи за африканска чума са налични на тези места.