Във връзка с получени сигнали от музикантите на Театрално-музикален център – Разград за предстоящи действия на ръководството на института, които могат да бъдат в ущърб на симфоничния оркестър (филхармония „Димитър Ненов“), част от състава на центъра, в Министерството на културата бе проведена среща. В нея участваха проф. Борислава Танева, заместник-министър, директорът на културния институт Таня Карбова, Станислав Почекански – председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци (СБМТД), Иван Стоянов – главен диригент на оркестъра, и Елиянка Михайлова – представител на дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“ в МК.

След като бяха обсъдени обстойно проблемите в дейността на състава, с г-жа Карбова бе уточнено да не бъдат предприемани стъпки, които могат да застрашат целостта на групите в оркестъра, с оглед на неговото пълноценно съществуване, което гарантира изпълнението на предмета на дейността на центъра, както и политиката за осигуряване на достъп до култура на жителите на Разград и района.