При прилагане на строги санитарно-хигиенни мерки във връзка с извънредното положение заради разпространението на Коронавирус в България започна заседанието на Общински съвет-Разград за месец март.
В него участват 25 общински съветници, 8 са внесли предварително заявления за отсъствие по уважителни причини.
Всеки от съветниците е с предпазна маска и ръкавици, за да има разстояние между тях работните им места са през банка. От вносителите в заседателната зала на 11 етаж в Община Разград присъства само Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев. Заместник-кметовете и експертите от местната управа изчакват във фоайето и влизат в залата при разглеждане на внесена от тях докладна или наличие на въпроси към тях.
37 са докладните записки, които са включени в дневния ред на сесията.
Поради извънредното положение заседанието е закрито, но се излъчва пряко на сайта на Община Разград и на телевизия КИС-13 – http://live.kiss13.net/.