Ако заболеваемостта в област Разград достигне 600 на 100 000 души население, МБАЛ-Исперих ще бъде болничното заведение, което ще обслужва само болни от COVID-19. Това реши на своето онлайн заседание, проведено на 19.11.2020 г, Областният противоепидемичен щаб. При такава ситуация МБАЛ-Кубрат ще бъде „чиста” болница или лечебно заведение, само за незаразени с коронавирус пациенти, а МБАЛ „Свети Иван Рилски” в Разград ще осигури 20 процента от капацитета си за лечение на хора с COVID-19.

   Нови 41 доказани случая на COVID-19 са регистрирани в област Разград на 18.11.2020 г, съобщи директорът на РЗИ-Разград д-р Ася Генева.

От тях 15 са в гр. Разград. В Исперих са установени 6, а в Беловец и Подайва по 2. По 1 има в  Иван Шишманово, Белинци, Делчево, Китанчево, Лудогорци, Малък Поровец, Свещари, Тодорово, Кубрат, Севар,  Юпер, Благоево, Киченица, Радинград, Раковски и Стражец.

Активните случаи в област Разград са 986. На домашно лечение са 816,  хоспитализираните са 170, а карантинираните –580. Общо заболелите  вече са 1317.

До момента в региона COVID-19 е доказан с положителен PCR тест общто при  10 лекари, 18 медицински сестри, 2 медицински лаборанти и 1 санитарка.

Общо 7 души са починалите в областта през изминалата седмица  от 9 до 15 ноември. Общият брой на постъпилите за лечение в болница за същия период 9 – 15 ноември са 70. От тях 10 са в интензивните сектори. Оздравелите, които са изписани, са 30. Според д-р Генева заболеваемостта през последната седмица е в рамките от 30 до 40 положителни случаи на ден, което говори за плато в развитието й или заболеваемост от 454 на 100 000 души.

Областният кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград взе следните решение:

С цел да се ограничи разпространението на COVID-19, се прилагат следните временни противоепидемични мерки на територията на област Разград, а именно:

 1.          I.          Представителите на компетентните институции на територията на област Разград – РЗИ, ОД на МВР, ОБДХ, ДИТ, общинските кметове и другите членове на Областния кризисен щаб, в рамките на функционалната си компетентности при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да продължат да упражняват стриктен контрол по спазване на на територията на област Разград на противоепидемичните мерки, постановени със заповеди на Министъра на здравеопазването, в това число:
 2. Аптеките и магазините за хранителни стоки да организират работата си като не допускат лица под 65 годишна възраст в обектите си в часовите зони, определени в заповедта на Министъра на здравеопазването;
 3. Кметовете на общини създават организация на работа на детските ясли и детските градини на територията на съответната община, съобразно спецификата на  всяка община, при спазване на изискванията на т. I, 22 и съобразно указанията на т. II от заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
 4. Остават в сила в срок до 30.11.2020 г. приетите на предишните три заседания на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград мерки, както следва:
 5. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни в област Разград не се допускат посещения на външни лица за посочения период. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност;
 6. Да не се провеждат групови празненства на закрито (в т.ч сватби, кръщенета и други) в област Разград за посочения период;
 7. Общинските кметове и кметовете на населени места в област Разград да извършват разяснителната и контролната дейност по спазването на постановените противоепидемични мерки;
 8. Функционирането на пенсионерските клубове на територията на област Разград се преустановява до 30.11.2020 г.;
 • Ограничава се провеждането на битаци и ежеседмични пазари в населените места в област Разград до 30.11.2020 г. Функционирането на общинските пазари да продължи при строго спазване на противоепидемични мерки като: на всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито, се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 метра между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят предпазна маска за лице;
 • Лабораториите, намиращи се на територията на област Разград да спазват стриктно предписанията на Министерството на здравеопазването. При установяване на положителни PCR тестове, да бъдат въвеждани коректно данните на заразените лица в съответните документи и задължително да се вписват телефонните им номера;
 • Съгласно писмо от Министъра на здравеопазването с изх. № 06-00-28/17.11.2020 г. при достигане в област Разград при 14-дневна заразеност над 600 заразени лица на 100 хиляди население МБАЛ – Исперих се определя за лечебно заведение, ангажирано с лечение на лица, заразени с COVID-19 (COVID-19 болница), а МБАЛ – Кубрат за лечебно заведение, ангажирано с лечение само на лица, незаразени с коронавирусна инфекция пациенти („чиста болница“). МБАЛ „Свети Иван Рилски“ – град Разград да осигури минимум 20% от капацитета си от легла за лечение на лица, заразени с коронавирусна инфекция. Тези легла да бъдат обособени в отделна сграда;
 • Всяко училище на територията на област Разград да организира учебния си процес, съгласно актуалната епидемична обстановка в съответното учебно заведение, съобразно инструкциите на МОН и Министерството на здравеопазването;
 • Да бъдат проведени заседания на общинските кризисни щабове за борба с коронавируса. Кметовете на общини на територията на област Разград да издадат заповеди, в които да включат противоепидемичните мерки, включени в настоящото решение. Заповедите се публикуват на интернет страницата на съответната община;
 • Контролните органи: общинските администрации, РЗИ-Разград, ОД на МВР-Разград, ОДБХ-Разград и Дирекция „Инспекция по труда“-Разград да продължат да изпращат ежеседмични справки за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки всеки петък до 11.00 часа на официалния имейл адрес на Областна администрация Разград: rz.oblast@rz-government.org;
 • Настоящото решение да бъде сведено да знанието на заинтересованите страни и до местните медии в област Разград.