Окръжен съд-Разград одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура – Разград, адвоката и 47-годишния Христо И., с което последният се призна за виновен за извършените от него две престъпления:

– през периода от неустановена дата и месец през 2018 г. до 08.12.2020 г. в гр.Исперих, обл. Разград, в условията на продължавано престъпление, без съответно разрешение от Българска народна банка, извършвал по занятие банкови сделки – предоставяне на парични кредити, за които се изисква такова разрешение.

През този период мъжът предоставил парични кредити в лева на 5 лица от Исперих, и на по едно лице от исперихското село Печеница и от силистренското село Водно. На общо седемте лица Христо предоставил 8 950 лв. /осем хиляди деветстотин и петдесет лева/ срещу задължението на същите да му върнат получената в заем парична сума, ведно с определената от него ежемесечна лихва в размер на 10%.

– на 08.12.2020 г. в гр.Исперих, без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество: – 0,20 грама 3,4 метилендиоксиметамфетамин (MDMA).

За извършените престъпления Христо И. прие да му бъде наложено едно общо наказание в размер на най-тежкото, а именно една година „лишаване от свобода“, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от три години и конфискация на имущество до ½, а именно в размер на 8950 лв.

Възпитателната работа с условно осъдения се възлага на инспектор с

местоизпълнение на задълженията си при РУ на МВР гр. Исперих.

Одобреното от съда споразумение влиза в сила незабавно и не подлежи на проверка от по-горна съдебна инстанция.