Окръжен съд Разград, в условията на съкратено съдебно следствие, осъди днес собственик и представляващ ЕТ на три години „лишаване от свобода“, които намали с 1/3 и го осъди на наказание „лишаване от свобода“ за срок от две години. На основание чл. 66, ал.1 НК изпълнението на така наложеното наказание отложи за изпитателен срок от три години.

Прокурорът по делото пледира, наказанието да бъде около минимума. За присъда около минимума се застъпи и защитникът на подсъдимия.

На 14.01.2011 г. Фикрет Х., живущ в поповското село Ломци, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения за периода 01.12.2010 – 31.12.2010 г., като потвърдил неистина в подадена от него справка-декларация по ЗДДС пред ТД на НАП – Варна – офис Разград. Общият размер на укритите данъчни задължения и приспаднатия неследващ се данъчен кредит е в размер на 62 086 лева.

Съдът отхвърли гражданския иск на Министъра на финансите, предявен срещу Фикрет Х., за причинени имуществени вреди в размер на 62 086 лева, като погасен по давност.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд Варна.