На 03 и 04 ноември 2017г. Филиал – Разград на Русенския университет бе домакин на традиционната двудневна научна конференция с международно участие, която е продължение на конференцията проведена предходната седмица в Русенски университет под наслов: „Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот”, съобщиха от образователната институция.
Този ежегоден научен форум се организира съвместно с Дом на науката и техниката – Разград, Регионален академичен център на БАН – Разград, Съюз на учените в България – клон Разград и се проведе под патронажа на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев.
На откриването на конференцията присъстваха г-н Гюнай Хюсмен – Областен Управител на област Разград, г-жа Надежда Радославова – Председател на Общински съвет Разград, д-р Валентин Василев – Кмет на община Разград, проф. д-р Пламен Даскалов – Зам. Ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския Университет, представители на Дома на науката и техниката, много преподаватели от различни университети на страната, докторанти, студенти, представители на бизнеса и медиите. Тематичните направления на форума бяха в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.
След откриването на конференцията бяха представени два пленарни доклада от: доц. ктн Марк Шамцян Санкт-Петербургски държавен технологически институт на тема ” Бета-глюкани от гъби за получаване на функционални храни” и инж. Светлозар Караджов – Председател на Управителния съвет на Амилум България ЕАД на тема ” Производство на алкохол чрез мокро смилане на царевица”.
На заседанията на двете секции бяха представени 49 доклада с актуална научна и производствена тематика. Участници в конференцията бяха професори, доценти и научни работници от Университети в София, Бургас, Пловдив, Ямбол, Стара Загора и др. В работата на конференцията взеха участие и учени от чужбина – имаше представители на научни организации от Русия, Украйна, Молдова, Македония и др. С голяма част от тях преподавателите от Филиал – Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията се включиха и представители на фирми от региона, работещи в областта на химичните технологии, биотехнологиите и хранителните технологии.
Авторите на най-добрите доклади от двете секции бяха отличени с Грамота и Кристален Приз The Best Paper на Ректора на Русенския университет ”Ангел Кънчев”. Отличените доклади са: ”Определяне на фенбуконазол в ябълки /златна превъзходна/ от различни региони ” на Везирка Янкулоска и колектив от Македония и ”Пореста структура на въглени от агро-отпадъци” с автори Ления Гонсалвеш и колектив от Университет ”проф. д-р Асен Златаров” гр. Бургас.
В категорията за млади учени и докторанти бяха отличени докладите на Борис Колесников от Санкт-Петербургски държавен технологически институт на тема ”Млякокоагулираща активност на базидиомицетни гъби” и на младата докторантка от Пловдивски университет Мария Френкева на тема ”Пълно отнасяне на 1H и 13C ЯМР спектри на (9H-флуорен-9-ил)-карбамид”.
За гостите на конференцията беше организирана и културна програма включваща посещение на Интерактивен музей ”Абритус” и Художествена галерия ”Проф. Илия Петров”.