Изцяло реновиран коридор с поставен окачен таван, освежени работни помещения на деловодства, регистратура, съдийски кабинети и заседателна зала, подменени врати, нови осветителни тела с лед осветление – това е равносметката след ремонта, започнал преди по-малко от месец на втория етаж в Окръжен съд Разград.
Строително-монтажните дейности, чиято стойност възлиза на 78 288, 54 лв. с ДДС, са извършени от фирма „САВ – Разград” ООД в рамките на договорения срок. Средствата бяха отпуснати целево от Пленума на Висшия съдебен съвет.
С реализирания ремонт се постигна трайно подобряване на материалната база на правораздавателната институция – важна предпоставка за продуктивната и качествена работа на магистрати и служители.