Петокласници от ОУ “Христо Смирненски“ Кубрат, с класен ръководител Катя Димитрова, приключиха днес последното обучение по програмата „Детско полицейско управление“ с обучителен лагер в околностите на хижа на БТС в м.Пчелина, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР. М.с. Татяна Станева запозна децата с основни правила по туристическо ориентиране, а след това последва практическо занятие по проследяване на туристичеки маршрут .
В края на занятието децата споделиха кои теми са били най-интересни през годината. Наученото в рамките на програмата им дава знания за безопасно поведение и вземане на правилни решения в определени ситуации, прави ги по-бдителни и по-отговорни.
Партньорите от полицията подариха на младото попълнение от „Детско полицейско управление“ тефтерчета с ценни правила за безопасност, раници, шапки и други подаръци.
Целта на детските полицейски управления да се формират чувство на уважение към законността и реда, към човешкия живот, да се възпитат децата в нетърпимост към проявите на насилие, агресия, хулиганство.