Днес в Областна администрация Разград се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
Началникът на Регионално управление на образованието-Разград Атанас Дончев представи проекта за Държавен план – прием в държавните и общински професионални училища на територията на Област Разград, през учебната 2017/2018 г.

Той информира, че предложеният Държавен план-прием е в съответствие с Областния план за развитие на икономиката, референции на работодатели, интереси и желания на учители. При съставеното на план-приема са взети под внимание новите моменти: от 1 август влезе в сила Новия закон за предучилищното и училищното образование, а именно, че всички ученици, които завършват 7 клас получават основно образование и трябва да продължат своето образование в гимназиален клас. Другият нов момент, за разлика от досегашните години е, че профилираната Природо-математическа гимназия има възможност по Новия закон да направи прием в 5 клас.

След завършен 7-ми клас ще има 22 профилирани паралелки, 26 професионални, 4 паралелки за деца със Специални Образователни Потребности – първа степен професионална подготовка.

След завършен 8 клас: 6 профилирани и 4 непрофилирани паралелки, 20 професионални, 4 за деца със СОП, 6 задочна форма.

Предстои РУО да го представи и защити пред Министерство на образованието и науката до края на месец март.