Извънредни контролни проверки ще бъдат осъществени на мебелните фирми за предотвратяване нерегаментирано, последващо третиране на отпадъци от производството, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ Русе.

Проверките се налагат във връзка с предстоящия отоплителен сезон и констатираните в миналите години продажби на изрезки и парчета плоскости (ПДЧ, МДФ и др.) за отопление.
Тези материали съдържат смоли, бои и лепила, при изгарянето на които се отделят органични замърсители в атмосферния въздух.

До мебелните фирми са изпратени предупредителни писма, с които са изискани договори с други дружества, на които предават отпадъците от производството си.

Предаването на отпадъци без договор е нарушение на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), което се наказва с глоба от 7000 до 20 000 лв. За нерегламентирано третиране или изгаряне на отпадъци в ЗУО е предвидена глоба от 2000 до 5000 лв. за физически и от 1400 до 4000 лв. за юридически лица.