412 първокласници в община Разград ще пристъпят училищния праг за първи път на 17 септември, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Ще ги посрещнат освежени класни стаи и ремонтирани училищни сгради. Няма да има училище или детска градина в община Разград, където да не са приключили ремонтните дейности. Нещо повече – с подкрепата и активното съдействие на Община Разград и всички училища, без Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, гр. Разград, ще провеждат обучението на учениците си в една смяна, каквито са изискванията на Министерството на образованието и науката. В Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, ОУ “В.Левски“ и Основно училище „Н. Вапцаров“ след дълги години на двусменно обучение ученици и учители ще имат възможност да използват времето следобед  за допълнителна работа – за постигане на по-високи резултати  не само от общообразователната подготовка, но и за развиване на умения, заложби, таланти, а за гимназиален етап и за по-задълбочена профилирана подготовка.

В професионалните гимназии, разположени на територията на град Разград,  ще се обучават 1577 ученици от цялата Разградска област, а  в Спортното училище – още 98 ученици от цялата страна. В общинските училища –  в основните , в Средно училище „Христо Ботев“ и двете профилирани гимназии  – Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“ и  в Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, ще се обучават 4253 ученици от Община Разград. Общо 5928 ученици ще влязат в училищата на община Разград на първия учебен ден.

На 17.09.2018г. стартира и строежът на дългоочаквания физкултурен салон на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Екзарх Йосиф“, гр. Разград.

За всички ученици, които са от населени места, в които няма училище или съответния вид професионална подготовка, като и за децата от детските градини – поставени при същите условия – без детска градина в населеното място, където живеят,  е осигурен транспорт до училище, гимназия или детска градина, в съответствие с нормативните изисквания на Министерство на образованието и науката.

Община Разград е предприела необходимите мерки за успешното стартиране  на учебната 2018/2019 година и осигурява подкрепа на образователните институции в осъществяването на държавната политика в системата на средното образование.

Още едно училище – СУ„Хр. Ботев“, през новата учебна година ще въведе иновативни методи на преподаване, с което училищата с нови идеи за системата на образованието в Община Разград стават пет.