Окръжна прокуратура в Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район са внесли 49 наказателни производства през месец декември, съобщиха от институцията.

Обвинителните актове са 28 срещу 28 обвиняеми лица. Съобразно извършените престъпления по обвинителните актове са: престъпления против личността – 1 бр.; против брака и семейството – 4 бр.; против собствеността – 5 бр.; документни престъпления – 1бр.; против реда и общественото спокойствие – 1бр., а общоопасните престъпления са 17.

Внесените предложения за споразумения са 13 срещу 13 лица.

Предложенията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК са 8 срещу 8 лица.

През отчетния период дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма, уточняват още от Окръжна прокуратура Разград.