Участък 1 – бул. „България”
Настилки от бетонови плочи и павета, мит речен филц – пешеходна зона пред Профсъюзен дом, по ул. „Цар Асен”, градинка пред НЗОК; подготовка на бетоновите повърхности за монтаж на ефектно осветление и последваща облицовка; монтаж на влагоустойчиви кутии и подвързване на проводници за ефектно осветление по клоцове и зелени площи.
Участък 3 – ул. „Дондуков” и междублокови пространства
Полагане на бетонови бордюри – по ул.„Искър”- западен тротоар и зелена площ пред Алианц банк; полагане на настилки от бетонови плочи и павета, мит речен филц – пред бар „Сохо”, западен тротоар на ул. „Искър”; ремонт на съществуващи стъпала и бетонови площадки пред търговски обекти, отливане на клоцове, изграждане на габиони около съществуващи дървесни видове – бул. „България”; направа на рампи за инвалиди – ул. „Искър”- на кръстовището с ул. „Марица”.
Участък 4 – пл. „Момина чешма”- Ларго
Настилки от бетонови плочи и павета, мит речен филц – пл. „Момина чешма”/Ларго/; облицовка на клоцове с естествени материали – варовик глиц и гранитни бордове; свързване на северна и южна рампи за инвалиди, облицовки, изработка и монтаж на парапети и перила – подход към ул.„Жеравна“; предварителна обработка на бетонови повърхности.
Участък 5 – пл. „Независимост” и Общински културен център
Полагане на бетонови плочи и градински бордюри – пл. „Независимост”, ул. „Кирил и Методий” – северен тротоар до Банка ОББ, площад пред ОКЦ; полагане на облицовка на клоцове, изграждане на габиони около дървета, попадащи в обхвата на новите клоцове; полагане на ефектно осветление и облицовки на фонтан „Двете момченца” и на емблематичната чешма.
Участък 6 – район около джамия „Ибрахим паша” и южна страна на Художествената галерия
Изкопни работи за преместване на комуникации, попадащи в оста на новото пътно легло на ул. „Цар Асен”; обратни засипки и насипи, настилка – бивша централна пиаца за таксиметрови автомобили, градинка пред Художествената галерия; полагане на асфалтови пластове – паркинг пред бар „Сохо”; настилки от бетонови плочи и павета, мит речен филц – паркинг около джамия „Ибрахим паша”, градинка пред Художествената галерия; изграждане на клоцове, бетонови стенички, габиони, облицовки, стъпала и места за сядане, направа на рампи за инвалиди – паркинг около джамия „Ибрахим паша”, градинката пред Художествената галерия; изтегляне на проводници за улично и ефектно осветление – обезопасяване, трасиране, подвързване.
Участък 7 – междублоково пространство на ул. „Кубрат”
Полагане на бордюри, павета, асфалт – оформяне на нов паркинг, подмяна на улични решетки и оттоци за атмосферни води, монтаж на нови стълбове за улично осветление – междублоково пространство по ул. „Кубрат”.
Участък 8–кръгово кръстовище на бул. „България” и ул. „Ст. Караджа”
Полагане на бетонови бордюри и настилки от бетонови плочи и павета, мит речен филц; изработка и монтаж или повдигане на решетки за английски дворове; направа на рампи за инвалиди – подход от ул. „Кирил и Методий”.