Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник областният управител Евгени Драганов участваха в работна среща за обсъждане подготовката и планирането на приема на ученици за учебната 2019-2020 г. в област Разград, съобщиха от пресцентъра на областна управа. Срещата бе организирана от Регионалното управление на образованието в Разград, за участие бяха поканени директори на средни училища, представители на бизнеса, на общините, на Агенцията по заетостта.

Г-н Хюсмен приветства участниците в срещата, като припомни, че образованието е приоритет за правителството с министър-председател Бойко Борисов. Областният управител увери училищните директори, че ще продължи да е съпричастен към проблемите на образователната сфера, но и ще очаква още по-ефективна дейност от тяхна страна по отношение подобряване резултатите от външното оценяване и нивото на образованието в областта.  Г-н Хюсмен се обяви и за по-голяма активност от страна на бизнеса при формиране, както на план-приема, така и на развиването на бъдещи кадри за икономиката на страната и региона. Областният управител призова за по-чести срещи между представителите на бизнеса и училищата.

На работната среща бяха представени целите на държавния план-прием за новата учебна година, след които е повишаване на процентното съотношение на приетите ученици след VIII клас в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка с минимум 2 процентни пункта за учебна година на база октомври 2018 г. Отчетени бяха и резултатите от план-приема за настоящата учебна година: 27 реализирани професионални паралелки, от които една защитена с минимален брой 9 ученици и 2 с очакван недостиг с минимален брой 12 ученици, както и 12 профилирани, от които една с брой ученици под минималния. Според статистика на РУО-Разград 76 от учениците, завършили основно образование миналата година, не са записани в училища в област Разград: 11 са заминали за чужбина, 4 не желаят да продължат образованието си, за 4 няма информация в училищата, а 57 са се записали в училища в други административни области. Най-много са децата, които вече учат в област Русе – 38, като 25 от тях са от община Кубрат, следва Търговище с 6 деца от община Лозница.

По време на дискусията бе обявено, че завършващите седми клас тази година ученици са по-малко от предходната – 1046 срещу 1073 през 2017-18 г.

Обсъдени бяха и възможностите за дуалното обучение, както и провеждането на онлайн анкета сред учениците от VI и VII клас за това какви професии биха искали да изучават. Училищните директори трябва до 15 януари да представят в РУО своите предложения за план-приема в училищата, които ръководят.