Новата стратегия за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации бе представена на работна среща в Областна администрация Разград. Документът е за периода 2021 – 2030 година. Участваха заместник-областният управител Драгомир Златев, представители на седемте общини в региона и служители на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ОД ПБЗН/. 

  Стратегията представи Робертина Лалова, инспектор от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“  /ГД ПБЗН/ в МВР. Тя призова представителите на местната власт активно да търсят попълване на редиците на доброволците, защото в много общини броят им не покрива стандарта за численост, отпуснат от държавата. В област Разград например най-много доброволци  има в община Разград – 25, при стандарт 30. Най-малко са те в община Цар Калоян – 3, при стандарт 20. Лалова поясни, че има промени в нормативната уредба, с които е опростена процедурата за регистриране на доброволци. Държавата е предвидила и повече средства за обучение и оборудване.

  В края на работната среща Руси Русев от „Национална асоциация на доброволците в Република България“ представи дейността на организацията. Той подчерта, че този тип формирования са с традиция и у нас, и в цяла Европа. Според него рисковете и опасностите в днешния модерен свят са повече и затова ангажираността на населението е още по-важна за осигуряване на навременна реакция.