За трета поредна година в община Разград се провежда кампания „Месец за безопасен интернет”. Началото бе поставено на 9 февруари – Световния ден за безопасен интернет.

Организаторите на кампанията –Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, отдел „Образование” към община Разград и Областната дирекция на МВР, тази година се довериха на младежките лидери от училищата.

Ученическите съвети на всички училища ще обсъдят и проведат свои инициативи за намаляване използването на речта на омраза и за създаване на толерантна среда за общуване и обучение в училищата.

Организаторите предоставиха на участниците 3 информационни флаера, плакат и анкета.

За най-стойностните училищни мероприятия, които ще бъдат проведени са предвидени награди.