През учебната 2017/2018 г. всички средни училища в Разград са заявили желание да участват в Образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие, Отворени съдилища и прокуратури“. Програмата се провежда за четвърта поредна година и нейната основна цел е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, съобщи съдия Нели Генчева от Районен съд Разград.

В часовете по „Етика и право“ през втория срок отново като лектори ще влизат съдии и прокурори от Разградски съдебен окръг. На десетокласниците ще преподават магистрати от Окръжен съд-Разград, Административен съд-Разград, Районен съд-Разград, Окръжна прокуратура-Разград и Районна прокуратура-Разград.

Общо 13 са темите, по които представителите на съдилищата и прокуратурите ще работят с младите хора. Те са съгласувани с Министерството на образованието. С помощта на магистратите учениците ще се запознаят с разделението на властите в Република България, с функциите и структурата на съдебната власт, значението на Конституцията, статута на магистратите, възможностите да защитят правата си чрез съдебните институции, ще коментират и престъпни прояви, жертви на които често са техни връстници: трафик на хора, домашно насилие, киберпрестъпления и други.

Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира в цялата страна на база Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Резултатите, които се очакват от програмата са повишаване на правната култура на младите хора, превенция на противообществените прояви и подобряване на публичния образ на съдебната власт в България.