Форумът „Партньорство при осъществяване на работата на социалните услуги – ДСП – РДСП – насочване на потребители, координация“ събра работещи в социалната сфера днес в хотелски комплекс „Лес“ в Разград. В него участваха представители на всички социални институции от Община Разград, както и от областта, представители на държавната и местната власт, общински съветници, неправителствени организации. Гости бяха председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радославова и Георги Георгиев – Председател на Национален алианс за социална отговорност.
Форумът откри ресорният зам.-кмет Ердинч Хасанов, който приветства присъстващите и каза, че срещата е част от бъдещото развитие на социалните услуги. Най-важното нещо за нас е така да координираме работата си, че хората да получават максимално бързо и най-доброто, което може да бъде предоставено в социалната сфера в Община Разград. Очаквам да намерим най-преките пътища за партньорство и нашата работа да се подобри максимално, каза в приветствието си г-н Хасанов и допълни, че институциите трябва да гарантират, че работят с всички средства, хората, изпаднали в нужда, да получат необходимите условия за живот и достойно съществуване.