Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Разград обявява фотоконкурс на тема „Моето различно, щуро лято”.

В него имат право да участват деца от три възрастови групи: от 7 до 10 години, от 11 до 14 години и от 15 до 18 години.

Конкурсните творби следва да отразяват летни преживявания на авторите от пътешествия, излети, забавления и спорт, приятелства, както и послания за доброта и добротворство, прояви на човечност, милосърдие, съпричастност, толерантност и други позитивни събития.

Всеки участник може да представи до 3 снимки, те трябва да са в електронен вариант с максимално добра резолюция, допускат се допълнителни обработки на яркост и контраст на снимката, не се допускат обработки като: колажи, снимки съдържащи надписи, графики или дати, не се  допускат снимки, ретуширани дигитално, с надписи и защитни знаци, с рамки и дати.

Наградният фонд е от 500 лева, оценяването на творбите ще бъде извършено анонимно от компетентно жури. С отличените творби ще бъде организирана изложба. Фотографиите за участие в конкурса трябва да бъдат изпратени до 30 август 2020 г. в електронен вариант на e-mail: okbppmn_rz_1@abv.bg – Местна комисия за БППМН, придружени със следната информация: име на творбата, трите имена на участника, клас, училище, e-mail и телефон за обратна връзка.

Конкурсът се организира с медийното партньорство на Общинско радио Разград, посветен е на 12 август – Международния ден на младежта и на 19 август – Световния ден на фотографията.

Телефон за справки и информация: 084 661 397.

РЕГЛАМЕНТ

  за провеждане на фотоконкурс

МОЕТО РАЗЛИЧНО, ЩУРО ЛЯТО

Конкурсът се посвещава на 12 август – Международния ден на младежта и

19 август – Световния ден на фотографията.

Конкурсните творби следва да отразяват летни преживявания на авторите от пътешествия, излети, забавления и спорт, приятелства, както и послания за доброта и добротворство, прояви на човечност, милосърдие, съпричастност, толерантност и други позитивни събития.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

В конкурса  могат да участват деца, разпределени в три възрастови групи:

 • от 7 до 10 години
 • от 11 до 14 години
 • от 15 до 18 години

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЕНИТЕ  ТВОРБИ:

 • конкурсните творби да са по темата
 • да имат ясни послания
 • всеки участник може да представи до три снимки (цветни или черно-бели)
 • фотографиите да бъдат в електронен вариант с максимално добра резолюция
 • допускат се допълнителни обработки на яркост и контраст на снимката
 • не се допускат обработки като: колажи, снимки съдържащи надписи,

графики или дати

 • не се  допускат снимки, ретуширани дигитално, с надписи и защитни знаци, с рамки и дати

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 • фотографиите да отговарят на посочените в изискванията условия
 • оценяват се естетическите качества и оригиналност на идеята

Организаторите на конкурса запазват правото си да отстраняват творбите, които не отговарят на изискванията, нарушават етичните норми или действащото законодателство.

        ЖУРИРАНЕ И НАГРАДИ:

            Оценяването ще бъде извършено анонимно от компетентно жури.

Предвиден е Награден фонд в размер от 500 /петстотин/лв., който ще бъде разпределен за призьорите във всяка група.

С отличените творби ще бъде организирана изложба.

     Фотографиите за участие в конкурса изпращайте в електронен вариант на e-mail:  okbppmn_rz_1@abv.bg – Местна комисия за БППМН, придружени със следната информация: име на творбата, трите имена на участника, клас, училище, e-mail и телефон за обратна връзка.

    С изпращането на творбата/те си, участникът декларира, че:

 • притежава авторските права върху тях и дава съгласието си да бъдат публикувани за целите на конкурса;
 • съгласява се при използването на неговата/ите творба/и да бъде упоменато името му като автор.

Краен срок за изпращане на творбите – 30 август 2020 г.

За справки и информация: 084 661 397.

КОНКУРСЪТ  СЕ  ОРГАНИЗИРА  С  МЕДИЙНОТО  ПАРТНЬОРСТВО

НА  ОБЩИНСКО  РАДИО  РАЗГРАД