На 29 –ти и 30-ти май в ОУ „И. С. Тургенев“, съвместно с Местна комисия за БППМН – община Разград, ще се проведе превантивна инициатива наречена „Заедно приятелско училище“, съобщиха от ръководството на учебното заведение.

Събитието стартира на 29.05.2017 г. от 10.00 часа в училищния двор с различни масови дейности, които включват спортни активности с деца от близките детски градини, спортни игри, които да обединяват в отбори по-малки, по-големи, учители и родители. Друга предвидена активност е провеждането на кулинарно състезание, в което децата сами да си приготвят храната за деня, докато се забавляват и участват заедно в инициативата.
В течение на фестивала група от учители-творци и ученици ще рисуват на стълбите пред училището, ще танцуват и пеят.
През вторият ден – 30.05. от 20.30 часа на тревната площ пред училището ще има представяне на безплатно квартално кино – събитие по подобие на големите градове в страната. Предложената филмова продукция е с български филм с позитивно послание.
Фестивалът, игрите, музиката и филмовата прожекция имат за цел да привлекат общността на квартала, да обединят малки и по-големи, деца и родители, училище и квартална общност и от сцената да призоват за по-добро общуване между всички.
Очакванията са учениците да се опознаят по-добре, да създадат нови приятелства, да открият ментор в лицето на някой по-голям ученик и да ориентират комуникативните си умения.