Празничната сесия на Общински съвет-Разград по случай  Деня на българската община – 12 октомври започна с химна на Р България и химна на Европа.  Слово произнесе Председателят на Общински съвет-Разград Стоян Ненчев.

В дневния ред на сесията бе включена докладна с предложение за връчване на почетния знак „За принос към местното самоуправление“. Номинациите тази година  две: на общинския съветник Пейчо Георгиев и на началник отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград Недим Тахиров.

След празничната сесия във фоайето на 11 етаж бяха  връчени почетните знаци „За принос към местното самоуправление“. Отличията бяха обявени от председателя на местния парламент Стоян Ненчев, а бяха връчени от кмета Денчо Бояджиев, който е вносител на докладната. Предлагаме ви атмосфера от събитието.