Празникът на меда, който се проведе днес в селата Каменово и Медовене от община Кубрат, събра пчелари, занаятчии и гости от различни поприща. Това беше първото събитие от този вид, което се осъществява в двете населени места поотделно, привличайки майстори-пчелари, жители и гости. Въпреки че проявата нямаше конкурсен характер в Медовене, то такъв имаше в Каменово. Водосвет в селото за здраве и благоденствие извърши отец Светослав Светославов от Кубрат. Сред гостите на събитието, където беше отбелязан денят на пчеларя, присъства и заместник-кметът на община Кубрат, Мирослав Йорданов.

В Медовене, другото населено място, което отбеляза подобаващо този празник, присъства завеждащият отдел „Просвета и Култура“ към Община Кубрат, Здравко Вутов, както и директорът на Професионалната гимназия в Кубрат, Ивалинка Николова. За празника на меда в Медовене и за доброто настроение на всички се погрижи оркестър „Славяни“ при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891“ в Кубрат. Всички гости на празника имаха възможност да дегустират чист пчелен мед, както и да видят натурални восъчни пити. Приветствие към всички отправи председателят на читалището Руска Тодорова.

Честването на сладкия празник беше организирано от двете читалища в Каменово и Медовене – Народно читалище „Напредък-1911“ и Народно читалище „Христо Ботев – 1927“. За доброто настроение на всички се погрижиха самодейни състави и участници от Кубрат, Разград, Каменово, Равно, Медовене, Просторно, както и най-малката участничка – 7-годишната Йоалина Йорданова от с. Топчии, но с корени от селото домакин.

Празникът на меда в селата Каменово и Медовене събра хора от различни сфери, които споделиха своите знания, опит и страст към пчелите и меда. Пчеларството играе важна роля в поддържането на екосистемното равновесие и биоразнообразието. Медът, като пчелен продукт, не само предлага хранителни качества, но също така притежава и лечебни свойства. Затова празниците, посветени на пчеларството и меда, имат голямо значение и за хората в общината.

Програмата на събитието включваше изложби, дегустации и културни представления. Събитието имаше успех в привличането на интереса както на местното население, така и на посетители от съседни градове и села. Празникът на меда и пчеларите се проведе със съдействието на Община Кубрат и кмета Алкин Неби, както и чрез помощта на фирми от Разград и региона.