С постановление на Министерски съвет от днешна дата, правителството на Бойко Борисов отпусна целево 6.5 млн лв за общините от област Разград, съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ – Разград.

1655 000 лв ще бъдат преведени по бюджета на община Разград за ремонт и рехабилитация на улици във всички села от региона.

Милион и половина отпуска Министерски съвет на община Исперих за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в общинския център.

По 700 000 лв се отпускат на общините Завет, Лозница и Кубрат, като в първите две са целеви за рехабилитация на уличната мрежа, а в  Kубрат за изграждане на детски площадки,благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на пешеходни алеи и спортна зала.

620 000 лв са предвидени за проект „Рехабилитация, естетизиране и достъпност на селищната среда в обществените територии в с. Самуил”, а 600 000 лв ще постъпят в бюджета на община Цар Калоян за реконструкция на тротоарни и алейни площи и благоустрояване на територии в с. Езерче.