С излязло Решение № 267 от 10.05.2017 г., правителството на Република България назначи Гюнай Хюсмен Хюсмен за Областен управител на област Разград, съобщиха от пресслужбата на губернатора.
Гюнай Хюсмен е роден на 11 май 1966 г. в Исперих.
През 1998 г. е завършил Агроинженерство – растителна защита в Аграрния университет в гр. Пловдив.
Стартира професионалната си кариера през 1993 г. като секретар на Общинската поземлена комисия в гр. Исперих.
От октомври 1994 г. до октомври 1995 г. е управител на „Караджа-ФАГ“ ООД, гр. Исперих.
Кмет е на община Исперих от 1995 до 1999 г.
От 1999 г. до 2011 г. е последователно мениджър и управител на „Караджа-ФАГ“ ООД.
Председател е на Общински съвет Исперих от 2011 до 2014 г.
От 2014 до януари, 2017 г. е народен представител в 43-то Народно събрание.