Нов център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция ще бъде създаден в Разград, съобщи кметът д-р Валентин Василев. Новата социална услуга ще заработи по проект, спечелен по програма „Красива България” по мярка за „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“.
Подробности може да чуете в рубриката „Актуално”.