Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат отправи предизвикателство към ръководствата на общинските училища от района да отбележат още по емоционално края на учебната година, като излъчат ученици достойни за приза „Ученик за пример“.

Идеята за конкурса е от авторската образователно-превантивна програма на секретаря на комисията д-р Надие Карагьозова – „Час по щастие“, а темата е продиктувана от ежедневието на училищния живот и разбирането, че едно от най-добрите възпитателни средства е подражанието и социализацията чрез връстници.

Към момента са подадени 36 имена на активни деца от две области, сред които има и едно дете със СОП от ОУ „Стоян Михайловски” община Нови пазар, област Шумен, уточни д-р Карагьозова. Към момента 36 деца са удостоени с приза „Ученик за пример“.

Първото издание на конкурса се проведе миналата година в ОУ „Паисий Хилендарски“ село Езерче и предизвика голям интерес сред родители, учители и ученици и  поради това, тази година предизвикателството е отправено към всички кубратски училища и училищата от областта, които са били домакини на „Час по щастие“, сред които ОУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Христо Ботев“- Лозница,  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“-Самуил.

Отличените ученици ще бъдат наградени с грамота и предметни награди от Местната комисия и фирмите от града в дните около празниците на училищата по случай 24 май, 1 юни или завършването на учебната година.