2 457 000 лева са постъпленията от началото на годината до 31 март от местни данъци и такси, съобщи началникът на отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград Пешо Димитров. За същия период на миналата година са събрани 2 057 000 лв. Общият обем на очакваните данъчни приходи през 2018 година е 4 617 000 лева, като постъпленията досега са 1 200 000 лева, което е 26 на 100. Другият важен приход е такса битови отпадъци, където при план 3 890 000 лева от средата на февруари до момента са събрани 1 165 000 лева или 30%. Издадени са 250 акта за 100 000 лв. Заведени са 30 изпълнителни дела към частен съдебен изпълнител за 37 000 лева, а предадените преписки към НАП са за 33 000 лв.

Пешо Димитров напомни, че при заплащане на пълния размер на налозите за имоти и превозни средства до края на април се ползва 5-процентна отстъпка. Плащането на местните данъци и такси става както досега на две вноски – до 30 юни и до 31 октомври.