На 25 ноември православният ни църковен календар почита паметта на Св. Климент Охридски. Ученик и сподвижник на Кирил и Методий, учител и просветител на българите, преводач и автор на старобългарски творби, основоположник на Охридската книжовна школа, първи български епископ и строител на български манастири и църкви – това е Охридският чудотворец, както станал известен епископ Климент от Охридската легенда – Краткото житие на светеца, написано от охридския архиепископ Димитър Хоматиан.

От ранна възраст се присъединил към Светите братя първоучители и участвал в техните мисии. След смъртта на Методий през 885 г., когато започнали гоненията на Кирило-Методиевите ученици, Климент, Наум и Ангеларий се отправили към България.

През пролетта на 886 г. били посрещнати радушно от българския княз Борис І Покръстител. В столицата Плиска Климент посветил изцяло своята енергия и своето писателско перо на християнския български народ. Участвал в превода на богослужебни книги и заедно с Константин Преславски – друг ученик на Кирил и Методий, писал оригинални български химнографски творби.

В края на годината, княз Борис І изпратил Климент в Кутмичевица. Тук, най-вече в главния град на областта – Охрид, Охридският чудотворец трябвало да образова българите и да организира църковния живот. Климент създал училища за начална грамотност и подготвил първите свещенослужители за нуждите на българската църква. За седем години този български учител обучил на глаголица близо 3500 ученици. Много от тях приели духовен сан и като свещеници разпространявали православието и книжовността по цяла България.

Освен църковна и просветна дейност, Климент Охридски разгърнал и широко манастирско и църковно строителство. С помощта на цар Симеон той основал манастира „Св. Пантелеймон”, който станал център на книжовната дейност в Охрид. Построил и две малки църкви, които нямали равни по своето изящество.

Климент Охридски е дал своя принос и за развитието на българската книжнина. Неговото литературно дело е богато и разнообразно в жанрово отношение. Той е писал жития, похвални и поучителни слова, химни. Повечето от неговите химни са в акростих, съдържащ името му. Според учените, съчиненията на Климент Охридски са от 15 до 50. В края на живота си Охридският чудотворец превел и Цветния триод.

Климент Охридски умира на 27 юли 916 г. Погребан е в притвора на манастирската църква „Св. Пантелеймон”. Заради своите дела, след смъртта си епископ Климент е канонизиран. Той е един от Светите Седмочисленици, наред със славянските първоучители Кирил и Методий, и учениците им Горазд, Наум, Ангеларий и Сава.