Днес стартираха дейностите по почистване на купола на джамията „Ибрахим паша“ в центъра на Разград. Работници на фирма „ТТ конструкт” премахват саморасли треви, храсти и дървета.
Подменени и възстановени са и всички счупени и липсващи стъкла на прозорците на сградата, за да се спре проникване на атмосферни води в интериора.
Действията са в отговор на писмо от 15.03.2016 г. на Областния управител на Област Разград Манол Кившанов, в което той заяви пред Министерство на културата готовността си да предприеме неотложни действия по опазване на джамия „Ибрахим паша“ в гр. Разград и поиска разрешение за тяхното извършване.
Горепосочените дейности се извършват съвместно с община Разград, под контрола на техническо лице, за да не се допусне нарушаване на покритието на покрива.
Джамията „Ибрахим паша” е обявена за паметник на културата и е включена в каталога на ЮНЕСКО. Изградена е през 1616 г. и е третата по големина на Балканите.