Девет броя информационни табели бяха поставени в жк „Орел“ за визуализация на предстоящи строително-ремонтни дейности по проект №BG16RFOP001-1.023-0001-C02 „Паркоустрояване на зелени площи в жк „Орел“, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

Те са монтирани за визуализация и представяне пред съответните обекти за интервенция.
Две от табелите са идентични – в двата края на бъдещата строителна площадка, които визуализират включените междублокови пространства и зелени площи в жк „Орел“, които ще се реализират в първия етап по настоящия проект.

Другите седем табели визуализират конкретните междублокови пространства обединяващи няколко жилищни блока.