Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен прие в кабинета си директора на Основно училище „Елин Пелин“ – село Стражец – Диана Петрова и Фатме Велиева – касиер-домакин на училището и им връчи дарение в подкрепа на усилията им за материално-техническо обезпечаване в началото на новата учебна 2020/2021 година.

Дарението включва компютърна конфигурация, мултифункционално устройство, включващо скенер, принтер, факс и копирна машина, както и столове.

Областният управител, заместник областният управител Евгени Драганов и директора на ОУ „Елин Пелин“ обсъдиха актуални въпроси по подготовката на новата учебна година. Г-жа Петрова изказа благодарности на г-н Хюсмен за оказаната подкрепа и затова, че обръща внимание и на децата в малките населени места и че за него всички училища, независимо дали са в голям град или малко село са важни. Тя информира, че училището тази учебна година ще учат 65 деца в редовно обучение и 19 – в задочна форма. Новият директор на училището си поставя за цел подобряване на материално-техническата база и повишаване качеството на учебния процес и активно участие в извънкласни дейности, проекти и инициативи. С доброволен труд на учителския колектив и спонсорство е започнал ремонт на някои от класните стаи. Търси и допълнително финансиране за посрещане на една от основните потребности – изграждане на вътрешни тоалетни. Г-жа Петрова сподели, че повереното й училище ще се включи в ежегодната европейската кампания на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL – „Дни на безопасността на пътя“.

Г-н Хюсмен заяви, че подобряването на равнището на образованието в област Разград винаги е сред основните приоритети, както в неговата работа, така и на правителството и премиера на Република България. Той посочи, че винаги се стреми да отговаря на потребностите на училищата в областта и им постави за цел през новата учебна година още по-високи оценки при националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити. Областният управител пожела успех на г-жа Петрова в мисията й за развитие на основното училище в село Стражец.