Помощен център за съдействие при преброяването работи в Разград и е в услуга на всички, които имат затруднения или въпроси. Той е открит от отдел „Статистически изследвания – Разград“ при ТСБ – Север. Работното му време е от всеки ден от 9.00 до 18.00 часа, включително събота и неделя. Той се намира на петия етаж в сградата на отдела на ул. Бели Лом № 15 (Изчислителен център).

  В помощния център гражданите могат да се преброят електронно, като в процеса на попълване на онлайн картата те имат възможност да задават въпроси и да получават съдействие от служители на отдела. Освен на гражданите, служителите на отдела дават разяснения и на хората, които работят като преброители и контрольори.

  Достъпът до помощния център става при спазване на противоепидемичните мерки.