По повод предстоящите коледни и новогодишни празници, свързаните с тях почивни дни Областната дирекция на МВР в Разград е предприела следните мерки за осигуряване на спокойното им протичане.
Създадена е организация за своевременно получаване на информация за мястото и характера на провежданите тържества и публични прояви по време на празничните и почивни дни. Проведени са срещи с органите на местното самоуправление и местната администрация за набелязване на съвместни мерки и дейности по опазването на обществения ред и безопасността на движението по пътищата и извършването на проверки на питейни и увеселителни заведения. Ще се планират и провеждат специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на правонарушения. Акциите ще се провеждат съвместно с представители на РД „ПБЗН“, РЗИ и други компетентни институции.
Създадена е необходимата организация за безопасност на движението по пътищата в дните с интензивен пътникопоток преди, по време и след празничните и почивни дни в периода 20, 23 и 27 декември и на 1 януари 2020 г. В тези дни максимален брой полицейски екипи ще бъдат разположени по направление от и към големите населени места. Дейността на полицейските служители ще бъде насочена основно към подпомагане и регулиране на движението по пътищата, както и към контрол над водачи с рисково поведение, свързано с неправилно изпреварване, неправилни маневри и отнемане на предимство.
Във всички празнични и почивни дни униформените ще контролират строго скоростните режими, няма да допускат управление на автомобили с концентрация на алкохол в кръвта или след употреба на наркотични вещества, както и от неправоспособни водачи.