В обучението, организирано от Центъра на НПО, се включиха професионалисти и от други компетентни институции, които споделиха с участниците опит и добри практики.

Съд, прокуратура, полиция, медицински специалисти, образователни институции, социални работници и пробационни служби повече от 10 години работят съвместно по проблемите на домашното насилие. Спецификата на хората в малките и отдалечени населени места бе фокус в обсъжданията по време на работните срещи. Целта бе да се набележат и планират модели за работа с извършители на домашно насилие. В ролята на обучител влезе проф. Нели Бояджиева от СУ „Климент Охридски“.

Семинарът е част от проекта „Татко не бие мама, той така я обича“ на ЦНПО, финансиран от Министерство на правосъдието. Проектът надгражда постигнатите до момента резултати в процеса на превенция на домашното насилие. Същевременно повишава чувствителността у подрастващите по проблема, като се създава мрежа от училища за осъществяване на програми за превенция. Включените деца и младежи издават вестник „Без име“. За юбилейния му 10-ти брой те интервюираха директора на ОДМВР-Разград старши комисар Ивайло Йовчев и окръжния прокурор Тихомир Тодоров.