Занятията на униформените служители от „Охранителна полиция“ в ОДМВР-Разград стартираха днес. Обученията се водят от инструктори на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Провеждането им е във връзка със зачестилите случаи на посегателства над полицейски служители при изпълнение на служебните им задължения, свързани с проверка на лица, превозни средства и реагиране на сигнали за нарушения на обществения ред. Целта е да бъдат прилагани ефективни тактически действия при провеждане на масови мероприятия от различен характер (протести, футболни срещи и др., при които е възможно да се стигне до ескалация на напрежението).

Освен практическа, обученията имат теоретична част, в която служителите се запознават в детайли с нормативната база, касаеща способите и тактическите действия при масови мероприятия и при проверки и задържане на лица. По разпореждане на главния секретар на МВР до края на годината максимален брой служители трябва да преминат двукратно през такъв род обучения.