По инициатива на Министъра на вътрешните работи от 7.30 часа до приключване на училищните тържества на 15 септември всички служебни автомобили, включени в усиленото присъствие и охраната на учебните заведения, ще бъдат с включени светлини. В началото на учебната година служители от “Пътна полиция”, служители от „Охранителна полиция“ с правомощия за контрол по ЗДвП и инспектори Детска педагогическа стая ще проведат кратки беседи с деца от I клас и техните родители за рисковете при тежки ПТП с деца. Вниманието ще се насочи към опасните зони, рисковите пешеходни преходи, кръстовища, участъци и спирки на градския транспорт. Ще се препоръчат на родителите по-безопасни маршрути от дома до училище и обратно, а над учениците от начален етап на образованието (I-IV клас) да се осъществява ежедневен родителски надзор и съпровождане до училище и обратно до дома.

От 1 септември до 31 октомври се провежда традиционната полицейска акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“. За да се гарантира сигурността на децата и да се обезпечи безопасността на участниците в движението по пътната и уличната мрежа, в районите на детските градини и училищата са извършени охранителни проверки на сградите. При констатиране на пропуски, свързани с охраната и пропускателния режим в тях, до началника на РУО се изпращат уведомителни писма съгласно разпоредбите на чл. 66, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) за отстраняване на пропуските и предприемане на допълнителни мерки за охрана и сигурност. Провеждат се работни срещи с ръководствата на фирмите, извършващи охрана и пропускателен режим в детски градини и училища. Извършва се оглед на: сигнализацията с пътни знаци и маркировка; уличното осветление; предпазните огради и пешеходните ограждения, обезопасеността на входовете на всички сгради без изключение.

Актуализират се и начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления на МВР. На директорите на детски градини и училища се предоставят актуални списъци с имената и телефоните на полицейските инспектори и инспекторите Детска педагогическа стая, обслужващи съответната територия.

Данните за пътно-транспортния травматизъм в периода 1 юни – 14 септември 2022 година сочат, че на територията на Разградска област са станали 7 произшествия с деца, при които две деца са били тежко ранени, а пет леко пострадали. Един от пострадалите подрастващи е управлявал електрическо превозно средство. От сектор „Пътна полиция“ отново припомнят, че право да управляват електрически тротинетки имат деца, навършили 14-годишна възраст, единствено по изградени велосипедни алеи. Лица, навършили 16 години, могат да ги управляват или по велосипедните алеи, или най-вдясно по уличното платно. Забранено е да се управлява такова превозно средство по площи, предназначени за пешеходци.