Четвъртък, 10.09.2015 г.:

На 10.09.2015 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – Технологичен колеж по биотехнологии, Автогара, „Термоинженеринг“, спортна зала „Абритус“, бензиностанции „Лукойл“ и „Шел“; част от улиците „Св. Климент“, „Бели Лом“, „Св. Климент“ 34, 36, 38, 40, 42, „Априлов“, „С. Катрафилов“, „Хайдут Велко“; улиците „Хр. Ботев“ и „Отец Паисий“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на централна част на гр. Разград.

На 10.09.2015 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: лозя Разград, с. Недоклан, „ВИК Недоклан“, част от с. Ясеновец и Депо за отпадъци – Разград.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Ясеновец, с. Голям извор и с. Самуил.

Петък, 11.09.2015 г.:

На 11.09.2015 от 08:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – бл. „Чайка“, бл. „Дан Колов“, част от улиците „Св. Климент“, „Бели Лом“, „Антим І“, „Д. Хранов“, „Н. Икономов“, „Раковски“, „Паркова“, „Й. Чобанов“, „Н. Рилски“, „6-ти септември“, „Ив. Вазов“, „Дунав“ и „В. Левски“, улиците „Софроний“, „Бели Лом“ № 30, 32, 34, 36, библиотека „Б. Пенев“, Поща, кв. “ Освобождение“, банка „Пиреус“.
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на централна част на гр. Разград.

На 11.09.2015 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Разград – ж.к „Орел“ 20, 22, 23; училище „Тургенев“; улиците „Пегас“ и „Прометей“ (района на бившата тухларна).
Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на ж.к. „Орел“.

На 11.09.2015 от 15:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: селата Богданци, Ножарево, Кара Михал, Голяма вода, Владимировци, Здравец, Пчелина, Хърсово; ВТП „Вивател Владимировци“, ТП „Мелница“, ТП „Земеделска кооперация“, ПС „Владимировци“, ПС „Здравец“, ТП „Зем. кооперация Богданци“, ПС „Голяма вода“, с. Лъвино, с. Къпиновци, с. Средоселци, с. Печеница, с. Делчево, с. Подайва, с. Беленци, с. Духовец и част от с. Самуил; ТП „Бетонов възел“, БКТП „Асфалтова база“, ПС „Фаянс“, ТП „Мандра“, ТП „Зедеделска кооперация Делчево, ТП „Бензиностанция – Подайва“, ПС „ВиК Подайва“, БКТП „КВ ЕКО“- с. Духовец и ТП „Комсомолец“.

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД се извинява на своите клиенти за възникналото неудобство и се надява на разбиране.

Допълнителна информация можете да получите на тел: 0700 16161