Уважаеми съграждани,
Във връзка с многобройни сигнали и жалби на граждани за периодични замърсявания на въздуха на територията на града ни Ви, каня на извънредно заседание на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство на Общински съвет – Разград, което ще се проведе на 21 октомври, петък от 17.00 ч., в зала 102 на Община Разград.
На заседанието са поканени и представители на Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе и на Регионална здравна инспекция – Разград.