По повод създадено напрежение в социалните мрежи и вменяване на грешна информация, свързана с правомощията на Община Разград при казуса с недвижим частен имот и натрупани боклуци в таванска стая от обитателя й на бул.“България“ 7, вх.В, поясняваме, че имотът не е общинска собственост.

От изнесената информация в снимки, видеозаписи и коментари, многократно се споменава, че Общината има задължения да почисти входа и общите части, в които са натрупани отпадъци  от един от собствениците на частен имот във входа. Държим да подчертаем, че  Община Разград притежава апартамент в същия вход, но въпросната таванска стая е собственост на обитателя й. По закона за етажната собственост проблемът трябва да бъде решен на общо събрание на собствениците на жилищата във входа, в което вземат участие и експерти от общинската администрация.

Не може при проблеми в етажна собственост да се вменява вина на общинска администрация и да се уронва авторитета й. Считаме, че някои от  коментарите имат клеветнически характер и съответно подлежат на наказателна отговорност.

 

Пресцентър Община Разград