В навечерието на Първи юни – Деня на детето – вчера малките потребители на проекта „Детска кухня” получиха подаръци – играчки. Това е съпътстваща мярка по проекта, по който 15 деца на възраст от 10 месеца до 3 години получават безплатно обедно меню

Проектът на Община Разград стартира през ноември 2023 г., продължава до 30 септември 2025 г., като в този период се приемат и нови заявки за включване на още потребители.

Документи за ползването на Детската кухня се приемат в Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Разград с административен адрес: гр. Разград, бул. „Княз Борис“ № 72, Сред основните критерии за одобрение е детето да не посещава детска ясла, за да не се получава двойно финансиране. Оценяването на кандидатурите е съобразено и: с това дали детето е сирак или с увреждания, с най-нисък доход на член от семейство и най-ниска възраст на детето – проектът е за деца от 10 месеца до 3 години. Седмичното меню е предварително обявено, храната е съобразена с възрастта на децата.